Die Welle premiere 12/9-2008

Håndtegn, uniform og lydighed. Foto Miracle Film

Rainer Wenger bor på en husbåd sammen med sin gravide kæreste Anke. De underviser begge to på det lokale gymnasium, hvor der undervises på traditionel vis og hvor der tydeligt hersker et hieraki lærerne imellem. Under temaugen får Rainer til sin store utilfredshed tildelt emnet Enevælde og stiller herefter sin mere eller mindre umotiverede klasse spørgsmålet: Er det muligt at et enevælde eller diktatur som det tredje rige kunne opstå påny i Tyskland.

Klassens svar er et klart nej, og provokeret af denne lidt for lette holdning til deres historiske fortid, beslutter Rainer at lave et lille pædagogisk eksperiment med sin klasse.

Istedet for den løsslupne stemning der ellers til dagligt hersker i ex-anarkisten Rainer Wengers klasse, bliver der pludselig indført kæft trit og retning, men samtidig også fælleskab, samhørighed og effektivitet. Alt dette pakket ind i hvide skjorter, som Rainer påbyder eleverne at bære i hans timer under den uge temaugen varer. Og istedet for Rainer skal de nu tiltale ham Hr. Wenger, samtidig med at de skal stå op imens de taler i klassen.

I løbet af denne temauge følger vi forskellige elever i gymnasieklassen og vi ser hvordan de hver især har deres rolle i klassehierakiet i forhold til venner og kærester. Man ser hvordan de elever, som ikke ønsker at være med i projektet langsomt bliver frosset ud af fællesskabet, hvordan elever som førhen ikke var specielt populære pludselig vinder respekt, og hvordan elever, som formår at tænke på en selvstændig måde bliver tilsidesat. Enevældet er skabt og i fællesskab døber klassen det nyskabte diktatur med Hr. Wenger som hovedperson Die Welle, Bølgen.

Hr. Wengers eksperiment tager fat som en snebold på vej ned af en sneklædt bakke. Der bliver lavet hjemmeside, stickers og aktioner til fordel for Bølgen. Gruppen får endda sit eget håndtegn, som flittigt bruges af skolens yngre og mindre oplyste knægte og som klart drager associationer til datidens Hitlerjugend.

Men inden ugen er omme er Hr. Wengers projekt ude af kontrol, da hans magt over klassen samtidig er steget ham en anelse til hovedet, og han må nu forsøge at redde sig ud af situationen inden det er for sent.

Associationerne til Tysklands fortid som diktatur, til nazisterne og Hitlerjugend er stærke og en sikker hensigt fra den unge tyske instruktør Dennis Ganzel, som med Die Welle har adapteret en roman af Todd Strasser af samme navn. Die Welle beskriver den virkelige hændelse, som også romanen The Wave bygger på, hvor en historielærer i Californien ønskede at forklare sine elever motivationerne bag Det tredje rige og hvordan det kunne lade sig gøre at millioner af mennesker lod sig føre bag lyset af nazismen, dog med det udslag at eksperimentet fuldstændig tog overhånd og måtte afbrydes efter få dage.

Dennis Ganzlers hensigt med denne lille fine film er ikke til at tage fejl af og enhver folkeskole- og gymnasieklasse i Europa burde være indlagt til at se denne film. Historien om Det tredje rige kan hurtigt komme til at synes fortiden til, men mekanismerne bag nazismens ideologier lurer stadig lige omkring hjørnet.

Die Welle