Broken

Et voldsomt overfald fra nabo til nabo bliver katalysatoren for en sand transformation af en stille engelsk cul-de-sac. Den fredelige, tilbagestående Ricky bliver uden varsel nedslået af den brovtende og kompromisløse Mr. Oswald til den store forfærdelse for den unge Emily. Emily, som er på randen til de sagnomspundne teenageår, introduceres herefter for de seriøse og, til tider, mørke sider af voksenlivet, da hendes families, næres og naboernes handlinger og skæbner alle sammenfletter og får konsekvenser for hendes lilleverden.

Stumper og Stykker er, som set mange gange før, en film, der sammensmelter det klassiske familiedrama med coming-of-age-tematikker. Men hvor dens fæller inden for denne genre tenderer til det højstemte, men overfladiske, så oscillerer Stumper og Stykker mellem det ekstreme og jordnærhed. Filmen drager nytte af sin teater-oprindelse ved at inddrage elementer fra det klassiske teater, såsom tragikomik, mens den elegant eskalerer aktørernes konflikter til en dragende kædereaktion og viser hvor let denne cirkulerende ondskab bliver til i dette mikrokosmos, der emmer af Kammerspiel-dimensioner.

I denne karakterbaserede historie er størstedelen af karaktergalleriet uundværligt for plottets drivkraft, da den gennemgående kausalitet er bundet til hver enkelt karakter. Samtidig er alle aldre og samfundslag repræsenterede, hvilket skaber både gnidninger og harmoni. Det er denne lille, men brogede forsamling af karaktertyper, der udgør vores hovedperson, Emilys, omvæltende livssituation.

Eloise Laurence leverer en sympatisk og troværdig præstation i sin debutrolle som den lille Emily, der pludselig befinder sig i en verden fuld af genvordigheder og farer, som hun hverken kan fuldt ud forstå eller løse, men samtidig ikke lader sig forhindre af. Udstyret med både uskyldighed og ukuelighed er det denne styrke med hvilken Laurence bærer ikke kun filmens plot, men også filmen i sig selv.

Det familiære og betryggende ved forstadslivets normalitet, der knuses af en latent ondskab samt det sympatiske indblik i den lille piges perspektiv danner grobunden for filmens høje kvalitet.

Stumper og Stykker er helt og aldeles seværdig som en lille film med store følelser og store personligheder uden at være prætentiøst eller omsiggribende. Filmen mestrer det at være afrundende uden at være konventionel; barsk uden at være for eksplicit og grundlæggende at være varm uden at være rørstrømsk.