Amateurs in Space

Copyright: kino.dk

To venner, der vil sende et menneske i rummet i en hjemmebygget raket. Denne skøre ide gør i sig selv filmen seværdig. At filmen så samtidig skildre et fascinerende menneskeligt drama, er kun en bonus!

Kan to venner bygge deres egen rumraket  og bringe en astronaut en tur i rummet og tilbage igen i god behold? ”JA!”, sagde Peter Madsen og Kristian von Bengtson , da de i 2008 dannede Copenhagen Suborbitals med henblik på ved egen kraft at gøre Danmark til verdens 4. største rumfartsnation (altså med kapacitet til at opsende bemandede rumraketter). Planen var at bygge raketten af almindelige materialer fra Silvan, finansiere projektet gennem private donationer og, vigtigst af alt, at opsende raketten uden statslig indblanding.

En fortælling om mennesker, ikke raketter
Nu tænker du måske, at denne film er henvendt til fysik- og rumnørder, men der tager du fejl. Bevares, jeg har selv siden barnsben været dybt fascineret af flyvning og rumfart, og var derfor overbevist om, at selv hvis filmen var teknisk dårligt udført, ville jeg stadig finde den interessant, Jeg elsker enhver skildring af himmelhvælvets pionere – uden undtagelse.

Stor var min overraskelse, da jeg konstaterede hvor lidt de tekniske aspekter af raketkonstruktionen fyldte i filmen. Det stod meget hurtigt klart, at Max Kestner først og fremmest har søgt at skildre menneskene Peter og Kristian; deres personlige ambitioner og drømme som lå til grund for deres lyst til at udforske universet. ’Amateurs in Space’ er i højere grad et karakterstudie end en rendyrket, teknisk dokumentarfilm, hvilket reelt set gør den til en bedre film med bredere appel.

Houston, we have a problem!
Filmens drama udspringer af de personlige forskelligheder, der dominerer og til sidst ødelægger Kristian og Peters venskab. Kristian var den oprindelige initiativtager til at danne Copenhagen Suborbitals og har en baggrund i rumfartsindustrien. Han har både familie og et ansvar for organisationen som helhed, som han forsøger at drive med afsæt i hans professionelle erfaring. Peter er autodidakt raketingeniør og opfinder, og har bl.a. været kendt for at have konstrueret verdens største hjemmebyggede ubåd. Han er genial, men kompromisløs. Hele hans liv drejer om de projekter, som han kaster sin kærlighed til.

Langsomt svinder hans empati med, at de andre frivillige i foreningen ikke kan følge med. Heller ikke Kristian, som vælger at bruge sin weekender med familien. Han opfatter projektet som et job snarere end en passion – i hvert fald ifølge Peter. Hvor ufatteligt den end kan lyde, så er det ikke de tekniske udfordringer men derimod de mindste dagligdags trivialiteter og personlige uoverensstemmelser, som kommer til at volde de største problemer for rumprojektet. Dem, der i sidste ende spænder ben for de enorme ambitioner.

Lille film, store emner
’Amateurs in Space’ er en lille film med et snævert fokus, der stadig ender med at skildre noget så storslået som menneskets nysgerrighed og skabertrang. Ikke mindst hvordan personlig strid og jalousi på ussel vis kan spænde ben for det hele. Det er en tragikomisk film, men ikke en tragedie.

Peter og Kristian oplever masser af succes, som man oprigtig under dem. Selv i sammenbruddets stund ved man, at deres ødelæggende egoer er lige så naturlige dele af deres personlighed som nysgerrigheden og ambitionerne. Dem der lå til grund for, at projektet overhovedet kunne få luft under vingerne til at begynde med. Med en billedside der bl.a. gør flittig brug af billedskønt NASA-arkivmateriale fra rumfartens velmagtsdage i 70’erne og en skarp humoristisk sans har Max Kestner skabt et underholdende og smukt lille dokudrama