Love Addict – Premiere 6/4/2011

En skrapbog om Elizas besættelse Christopher - de har ikke mødt hinanden endnu. Photo courtesy of DOXBIO

Af Natalie Useche. Kærlighedsafhængighed er en grim ting. Pernille Rose Grønkjær føler at det er et budskab, der er værd at fortælle om, hvilket hun gør i sin nye dokumentarfilm, Love Addict.

Indtil nu har kærlighedsafhængighed som sygdom ikke fyldt meget, hverken i film eller på tv. Konsekvenserne har dog vist sig i form af jalousi-drab, forfølgelse, besættelse og selvmordsforsøg hvor kærlighedsafhængighed har været motivet. Denne film tager fortællingen ét skridt videre, ved ikke blot at beskrive konsekvenserne, men ved at forklare hvorfor disse afhængigheder opstår. Vi får historien om hver enkelt person og dennes mentale sindstilstand, der har ført til udviklingen af et usundt forhold til kærlighed.

Filmen går også I dybden med den enkelte persons dårlige forhold til deres familier, tidligere kæresteforhold og generelle forhold til andre mennesker omkring dem, da dette oftest er katalysatoren til kærlighedsafhængighed. Sociale forhold som uddannelse, job, indkomst og fysisk helbred spiller nemlig ingen rolle her. Filmen giver afhængigheden den belysning den fortjener, da de mønstre misbrugerne følger, utvivlsomt minder om det mere genkendelige alkohol- eller stofmisbrug.

Et interessant aspekt af denne film er de interviewede, der besidder en fuld forståelse af deres afhængighed og formår at dele de velartikulerede beskrivelser, af hvordan de opfatter netop deres afhængighed. Nogle af dem kan se tilbage på et tidspunkt i deres liv, og forklare situationer hvor afhængigheden var værst, hvad de følte i netop det øjeblik, og hvad der forhindrede dem i at kunne ændre sig selv.

Love Addict er en dokumentar, hvor intervieweren ikke bombarderer misbrugeren med spørgsmål, men lader ham/hende tale frit fra leveren om hvad de føler er det værste ved deres lidelse, deres dagligdags kamp mod ensomheden og den konstante søgen efter bekræftelse fra omverdenen. Dette gør, at man kan sidde tilbage med spørgsmål der ikke blev besvaret, men med en større forståelse for denne afhængighed der ikke har været megen fokus på tidligere.

Imellem interviewene har filmen flotte sekvenser, hvor to børn leger isolerede fra hinanden for at illustrere misbrugernes desperate søgen efter kærlighed. Disse passager virker unødvendige, da det visuelle ingen relation har til interviewene, men en pause er alligevel tiltrængt da man får ro til at bearbejde alle de følelsesmæssigt ekstreme indtryk. Et melankolsk violinspil akkompagnerer sekvenserne, og giver filmen en trist stemning, der passer til de umiddelbart fortabte sjæle.

Love Addict kan opleves i 40 biografer onsdag d. 6. april. kl. 19. Fra torsdag kan Love Addict ses i Øst for Paradis, Odense Cafe Biograf, Biffen i Aalborg og Grand i København